....................ای زیباترین محدودیت دنیا! دوستت دارم...............

"مدرسه علمیه کوثر علی آباد کتول"